สำนักพิมพ์ Read Comics

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
200 หมู่ 4 ชั้น19 ห้อง1901
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:0-2962-2626 Fax:0-2962-1084